1. prof. dr hab. Andrzej RAKOWSKI, czł. rzecz. PAN
  Honorowy Przewodniczący Komitetu Akustyki PAN
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 2. dr inż. Filip BARAŃSKI
  KFB Polska Sp. z.o.o., Wrocław
 3. mgr inż. Wiesław BARWICZ
  Svantek Sp. z o.o., Warszawa
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 5. prof. dr hab. inż. Czesław CEMPEL, czł. koresp. PAN
  Politechnika Poznańska
 6. prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI
  Politechnika Warszawska
 7. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBRUCKI
  Politechnika Wrocławska
 8. prof. dr hab. inż. Grażyna GRELOWSKA
  Politechnika Gdańska
 9. prof. dr hab. inż. Tadeusz GUDRA
  Politechnika Wrocławska
 10. dr hab. inż. Marek IWANIEC, prof. AGH
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 11. mgr inż. arch. Mikołaj JAROSZ
  Ecophon Saint-Gobain Sp. z o.o., Warszawa
 12. dr hab. Arkadiusz JÓZEFCZAK, prof. UAM
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 13. mgr inż. Zbigniew KARPIŃSKI
  Centrum Techniki Okrętowej S.A., Gdańsk
 14. dr hab. inż. Janusz KOMPAŁA, prof. GIG
  Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 15. prof. dr hab. inż. Eugeniusz KOZACZKA, czł. koresp. PAN
  Politechnika Gdańska
 16. dr hab. inż. Tamara KUJAWSKA, prof. IPPT PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 17. dr hab. inż. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR
  Uniwersytet Rzeszowski
 18. prof. dr hab. Bogumił LINDE
  Uniwersytet Gdański
 19. prof. dr hab. Jerzy LITNIEWSKI
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 20. dr hab. inż. Mirosław MEISSNER, prof. IPPT PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 21. prof. dr hab. inż. Jarosław MIKIELEWICZ, czł. rzecz. PAN
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 22. dr hab. Andrzej MIŚKIEWICZ, prof. UMFC
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
 23. prof. dr hab. inż. Andrzej NOWICKI, czł. koresp. PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 24. dr hab. n. med. Robert OLSZEWSKI, prof. NIGRiR
  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 25. prof. dr hab. inż. Marek PAWEŁCZYK
  Politechnika Śląska, Gliwice
 26. dr hab. inż. Dariusz PLEBAN, prof. CIOP-PIB
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 27. prof. dr hab. Anna PREIS
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 28. prof. dr hab. inż. Tadeusz PUSTELNY
  Politechnika Śląska, Gliwice
 29. prof. dr hab. inż. Roman SALAMON
  Politechnika Gdańska
 30. prof. dr hab. Aleksander SĘK
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 31. dr hab. Ewa SKRODZKA, prof. UAM
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 32. dr hab. inż. Anna SNAKOWSKA, prof. AGH
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 33. prof. dr hab. inż. Andrzej STEPNOWSKI
  Politechnika Gdańska
 34. prof. dr hab. Antoni ŚLIWIŃSKI
  Uniwersytet Gdański
 35. prof. dr hab. inż. Zbigniew WESOŁOWSKI, czł. rzecz. PAN
  Polska Akademia Nauk, Warszawa
 36. prof. dr hab. inż. Stefan WEYNA
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 37. prof. dr hab. inż. Jerzy WICIAK
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 38. mgr inż. Zbigniew WOŹNIAK
  Echo-Son S.A., Puławy
 39. dr hab. inż. Janusz WÓJCIK, prof. IPPT PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 40. dr hab. inż. Wiktor ZAWIESKA, prof. CIOP-PIB
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa