1. dr inż. Filip BARAŃSKI
  KFB Polska Sp. z.o.o., Wrocław
 2. mgr inż. Wiesław BARWICZ
  Svantek Sp. z o.o., Warszawa
 3. prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 4. prof. dr hab. inż. Czesław CEMPEL, czł. koresp. PAN
  Politechnika Poznańska
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI
  Politechnika Warszawska
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBRUCKI
  Politechnika Wrocławska
 7. prof. dr hab. inż. Grażyna GRELOWSKA
  Politechnika Gdańska
 8. prof. dr hab. inż. Tadeusz GUDRA
  Politechnika Wrocławska
 9. dr hab. inż. Marek IWANIEC, prof. AGH
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 10. mgr inż. arch. Mikołaj JAROSZ
  Ecophon Saint-Gobain Sp. z o.o., Warszawa
 11. dr hab. Arkadiusz JÓZEFCZAK
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 12. mgr inż. Zbigniew KARPIŃSKI
  Centrum Techniki Okrętowej S.A., Gdańsk
 13. dr hab. inż. Janusz KOMPAŁA, prof. GIG
  Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 14. prof. dr hab. inż. Eugeniusz KOZACZKA, czł. koresp. PAN
  Politechnika Gdańska
 15. dr hab. inż. Tamara KUJAWSKA, prof. IPPT PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 16. dr hab. inż. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR
  Uniwersytet Rzeszowski
 17. prof. dr hab. Bogumił LINDE
  Uniwersytet Gdański
 18. prof. dr hab. Jerzy LITNIEWSKI
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 19. dr hab. inż. Mirosław MEISSNER, prof. IPPT PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 20. prof. dr hab. inż. Jarosław MIKIELEWICZ, czł. rzecz. PAN
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 21. dr hab. Andrzej MIŚKIEWICZ, prof. UMFC
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
 22. prof. dr hab. inż. Andrzej NOWICKI, czł. koresp. PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 23. dr hab. n. med. Robert OLSZEWSKI
  Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 24. prof. dr hab. inż. Marek PAWEŁCZYK
  Politechnika Śląska, Gliwice
 25. dr hab. inż. Dariusz PLEBAN, prof. CIOP-PIB
  Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa
 26. dr hab. Anna PREIS, prof. UAM
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 27. prof. dr hab. inż. Tadeusz PUSTELNY
  Politechnika Śląska, Gliwice
 28. prof. dr hab. Andrzej RAKOWSKI, czł. rzecz. PAN
  Honorowy Przewodniczący Komitetu Akustyki PAN
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 29. prof. dr hab. inż. Roman SALAMON
  Politechnika Gdańska
 30. prof. dr hab. Aleksander SĘK
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 31. dr hab. Ewa SKRODZKA, prof. UAM
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 32. dr hab. inż. Anna SNAKOWSKA, prof. AGH
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 33. prof. dr hab. inż. Andrzej STEPNOWSKI
  Politechnika Gdańska
 34. prof. dr hab. Antoni ŚLIWIŃSKI
  Uniwersytet Gdański
 35. prof. dr hab. inż. Zbigniew WESOŁOWSKI, czł. rzecz. PAN
  Polska Akademia Nauk, Warszawa
 36. prof. dr hab. inż. Stefan WEYNA
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 37. prof. dr hab. inż. Jerzy WICIAK
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 38. mgr inż. Zbigniew WOŹNIAK
  Echo-Son S.A., Puławy
 39. dr hab. inż. Janusz WÓJCIK, prof. IPPT PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa