1. dr inż. Filip BARAŃSKI
  KFB Polska Sp. z.o.o., Wrocław
 2. mgr inż. Wiesław BARWICZ
  Svantek Sp. z o.o., Warszawa
 3. prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 4. prof. dr hab. inż. Czesław CEMPEL, czł. koresp. PAN
  Politechnika Poznańska
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI
  Politechnika Warszawska
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBRUCKI
  Politechnika Wrocławska
 7. prof. dr hab. inż. Grażyna GRELOWSKA
  Politechnika Gdańska
 8. prof. dr hab. inż. Tadeusz GUDRA
  Politechnika Wrocławska
 9. dr hab. inż. Marek IWANIEC, prof. AGH
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 10. mgr inż. arch. Mikołaj JAROSZ
  Ecophon Saint-Gobain Sp. z o.o., Warszawa
 11. dr hab. Arkadiusz JÓZEFCZAK, prof. UAM
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 12. mgr inż. Zbigniew KARPIŃSKI
  Centrum Techniki Okrętowej S.A., Gdańsk
 13. dr hab. inż. Janusz KOMPAŁA, prof. GIG
  Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 14. prof. dr hab. inż. Eugeniusz KOZACZKA, czł. koresp. PAN
  Politechnika Gdańska
 15. dr hab. inż. Tamara KUJAWSKA, prof. IPPT PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 16. dr hab. inż. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR
  Uniwersytet Rzeszowski
 17. prof. dr hab. Bogumił LINDE
  Uniwersytet Gdański
 18. prof. dr hab. Jerzy LITNIEWSKI
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 19. dr hab. inż. Mirosław MEISSNER, prof. IPPT PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 20. prof. dr hab. inż. Jarosław MIKIELEWICZ, czł. rzecz. PAN
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 21. dr hab. Andrzej MIŚKIEWICZ, prof. UMFC
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
 22. prof. dr hab. inż. Andrzej NOWICKI, czł. koresp. PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 23. dr hab. n. med. Robert OLSZEWSKI, prof. NIGRiR
  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 24. prof. dr hab. inż. Marek PAWEŁCZYK
  Politechnika Śląska, Gliwice
 25. dr hab. inż. Dariusz PLEBAN, prof. CIOP-PIB
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 26. prof. dr hab. Anna PREIS
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 27. prof. dr hab. inż. Tadeusz PUSTELNY
  Politechnika Śląska, Gliwice
 28. prof. dr hab. inż. Roman SALAMON
  Politechnika Gdańska
 29. prof. dr hab. Aleksander SĘK
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 30. dr hab. Ewa SKRODZKA, prof. UAM
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 31. dr hab. inż. Anna SNAKOWSKA, prof. AGH
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 32. prof. dr hab. inż. Andrzej STEPNOWSKI
  Politechnika Gdańska
 33. prof. dr hab. Antoni ŚLIWIŃSKI
  Uniwersytet Gdański
 34. prof. dr hab. inż. Zbigniew WESOŁOWSKI, czł. rzecz. PAN
  Polska Akademia Nauk, Warszawa
 35. prof. dr hab. inż. Stefan WEYNA
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 36. prof. dr hab. inż. Jerzy WICIAK
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 37. mgr inż. Zbigniew WOŹNIAK
  Echo-Son S.A., Puławy
 38. dr hab. inż. Janusz WÓJCIK, prof. IPPT PAN
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 39. dr hab. inż. Wiktor ZAWIESKA, prof. CIOP-PIB
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa